ADB tài trợ hơn 500 triệu USD cải thiện cơ sở hạ tầng

ThienNhien.Net – Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký các Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại với tổng trị giá hơn 500 triệu USD.

Thống đốc Nguyễn Văn Bình, đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ông James Nugent, Tổng Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á của ADB đã ký các Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ không hoàn lại cho Dự án kết nối Trung tâm đồng bằng sông Mekong và Dự án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất các tỉnh Tây Nguyên thuộc danh mục tài trợ cho Việt Nam năm 2013 của tổ chức này.

Công trường xây dựng cầu qua sông (Ảnh: ThienNhien.Net)
Công trường xây dựng cầu qua sông (Ảnh: ThienNhien.Net)

Dự án kết nối Trung tâm đồng bằng sông Mekong có tổng vốn đầu tư 886 triệu USD (trong đó, vốn tài trợ của ADB là 410 triệu USD, số còn lại từ nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của Cơ quan Phát triển quốc tế Australia, tương đương 160 triệu USD).

Dự án này được kỳ vọng sẽ góp phần tích cực cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, củng cố an ninh quốc phòng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và khu vực Tây Nam Bộ với việc xây dựng cầu Cao Lãnh qua sông Tiền, cầu Vàm Cống qua sông Hậu…

Bên cạnh đó, ADB cũng dành cho Việt Nam khoản vay trị giá 80 triệu USD từ nguồn vốn ưu đãi cho dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên”.

Thông qua dự án này, ADB hỗ trợ công cuộc xóa đói giảm nghèo, thông qua việc phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện kinh tế xã hội và mức sống của người dân tại 5 tỉnh Tây Nguyên (gồm Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum).