World Vision tuyển Cán bộ IT

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) tại Việt Nam đang tuyển 01 Cán bộ IT, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online trước ngày 06/12/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.