AEAI tuyển cán bộ

Aide et Action International (AEAI) cần tuyển Cán bộ điều tra, tư vấn cho các chương trình, hoạt động về giáo dục, chăm sóc trẻ em của Tổ chức, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ: info-vietnam@aide-et-action.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/03/2020

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.