WWF tuyển Quản trị dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) tuyển 01 Quản trị dự án thời vụ, làm việc tại tỉnh Quảng Nam.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ (tiếng Anh) tới địa chỉ email recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.