CARE tuyển cán bộ

Tổ chức CARE Quốc tế tuyển cán bộ cấp cao cho Dự án Giảm nhẹ rủi ro thiên tai làm việc tại Sóc Trăng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 28/02/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.