UNICEF tuyển Chuyên gia giám sát và đánh giá

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tuyển Chuyên gia Giám sát, đánh giá

Liên hệ:

Phòng nhân sự, UNICEF Việt Nam

Địa chỉ: 81A, Trần Quốc Toản, Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ qua email: vietnamhr@unicef.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.