CONEMUND tuyển Chuyên gia

Tổ chức CONEMUND tại Việt Nam hiện đang tuyển một nhóm Chuyên gia thực hiện đánh giá dự án.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email ines.ramos@conemund.orgconemund@conemund.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.