WHO tuyển Tư vấn

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cần tuyển Tư vấn phân tích dữ liệu và viết báo cáo về nghiên cứu kháng thuốc HIV và khảo sát các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 20/5/2020

Liên hệ: wpvnmapplicants@who.int