ICRAF Việt Nam tuyển Lập trình viên

Trung tâm Nông Lâm Thế giới (ICRAF) tại Việt Nam hiện cần tuyển 01 Lập trình viên Python, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

Văn phòng ICRAF tại Hà Nội
17A Nguyễn Khang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Email: Icraf-vietnam@cgiar.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.