WWV tuyển Thông dịch viên

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (WVV) cần tuyển Thông dịch viên, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/05/2022