GIZ tuyển Cán bộ

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển:

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/07/2014.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 25/07/2014.

  • 01 Thực tập sinh làm việc tại Quy Nhơn và 1 số tỉnh thành phố khác như Sóc Trăng, Tuy Hòa, Nha Trang và Quảng Ngãi trong vòng 06 tháng.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/07/2014.