FFI tuyển giám đốc điều hành tại Campuchia

IFI tuyển giám đốc điều hành, làm việc tại Campuchia

Hạn nộp hồ sơ: 2/9/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.