Hagar Việt Nam tuyển nhiều vị trí

Tổ chức Hagar International tại Vietnam, tổ chức phi chính phủ quốc tế chuyên hoạt động vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, cần tuyển 04 vị trí: Cán bộ dự án; Cán bộ về nghệ thuật trị liệu; Cán bộ về cải thiện sinh kế; Cán bộ về tiếp cận cộng đồng.

Các vị trí trên sẽ được ký hợp đồng 1 năm. Khả năng gia hạn hợp đồng sẽ phụ thuộc vào mức hoàn thành công việc cũng như nguồn kinh phí.

Liên hệ: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư nêu rõ tại sao bạn phù hợp với công việc (bằng tiếng Anh) tới email: info.vn@hagarinternational.org

Hạn cuối nộp hồ sơ tất cả 4 vị trí: 30/8/2015.