Chương trình học bổng phát triển của Quỹ Châu Á

Quỹ Châu Á đang mời ứng tuyển chương trình Học bổng phát triển dành cho những người trẻ có tài năng đến từ Châu Á.

Hạn chót nộp hồ sơ: 01/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.