ChildFund Việt Nam tuyển Quản lý cấp tỉnh

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hướng tới giảm nghèo cho trẻ em tại các nước đang phát triển. Các chương trình của ChildFund đang được thực hiện tại các tỉnh phía Bắc như Bắc Kạn, Cao Bằng, Hòa Bình.

Hiện ChildFund đang cần tuyển 01 Quản lý cấp tỉnh làm việc tại Hòa Bình.

Liên hệ: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV và thư giải thích sự phù hợp của bạn với công việc (bằng tiếng Anh) cùng các giấy tờ liên quan và bản mẫu thông tin ứng viên tới recruitment@childfund.org.vn.

Hạn nộp hồ sơ: 28/8/2015

Thông tin chi tiết tại đây.