Dự án tín dụng Việt Bỉ tuyển Cán bộ IT

Dự án tín dụng Việt Bỉ đang cần tuyển 01 Cán bộ IT để hỗ trợ Chương trình thực hiện thí điểm hoạt động cho vay gián tiếp và nâng cao năng lực cho các chương trình tài chính vi mô của Hội Liên hiệp phụ nữ. Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2010.


HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

DỰ ÁN TÍN DỤNG VIỆT BỈ


Thực hiện chương trình hợp tác giữa Chính phủ Bỉ và Chính phủ Việt Nam, thời gian qua, dự án Tín dụng Việt Bỉ đã tiến hành khảo sát thu thập thông tin về các hoạt động tín dụng tiết kiệm của các cấp Hội làm cơ sở định hướng hoạt động tín dụng tiết kiệm của Hội LHPN. Trong thời gian tới, dự án sẽ tiến hành thí điểm hoạt động cho vay gián tiếp và nâng cao năng lực cho các chương trình tài chính vi mô của Hội.


Để thực hiện các hoạt động này, Dự án Tín dụng Việt Bỉ cần tuyển 01 cán bộ tin học. Cán bộ này sẽ cùng tư vấn quốc tế và cán bộ Hội tiến hành khảo sát định kỳ các hoạt động tài chính vi mô (TCVM) của Hội, phân tích dữ liệu, báo cáo phản hồi kết quả và áp dụng phần mềm công cụ giám sát Tài chính vi mô (PMT) để phân tích hoạt động của các tổ chức TCVM.

– Làm việc toàn bộ thời gian, trong 15 tháng, có thể gia hạn

 

1. Vai trò và trách nhiệm của cán bộ tin học

1.1 Tiến hành khảo sát thường xuyên và toàn diện về hoạt động TCVM do Hội LHPN Việt Nam thực hiện

· Cải tiến quá trình thu thập dữ liệu của các cuộc khảo sát toàn quốc hàng năm về TCVM (bao gồm hoạt động liên kết ngân hàng, các nhóm tín dụng tiết kiệm và các chương trình/dự án TCVM)

o Xác định nhu cầu thu thập dữ liệu và các chiến lược để tiến hành thu thập thông tin

o Xác định phương pháp khảo sát và bảng hỏi

o Cải thiện quy trình thu thập và nhập dữ liệu cùng chuyên gia quốc tế

o Tập huấn cho cán bộ các tỉnh và hỗ trợ họ trong việc tập huấn lại cho cán bộ cơ sở.

· Giám sát việc thực hiện khảo sát:

o Liên lạc với cán bộ tỉnh để tập hợp dữ liệu

o Giám sát việc nhập dữ liệu

o Kiểm soát chất lượng dữ liệu tại mỗi khâu.

· Thu thập các dữ liệu có liên quan từ các cơ bên liên đới

oXác định nhu cầu về dữ liệu có liên quan

oLiên hệ với các tổ chức có liên quan để thu thập dữ liệu bổ sung

1.2 Phân tích và phản hồi

· Phân tích dữ liệu trong các tình huống thực tế. Đưa ra các kết luận và đề xuất các giải pháp hoặc gợi ý.

· Đưa ra ý kiến phù hợp với nhu cầu của từng cơ quan có tên dưới đây. Tập trung vào các bản trình bày chứa nhiều thông tin, sử dụng đồ thị và bản đồ để người nghe có thể dễ dàng tiếp cận thông tin

oTW Hội LHPNVN

oCác lãnh đạo Hội LHPN Tỉnh

oCác bên liên đới ngoài Hội

1.3 Giúp các chương trình TCVM làm quen với công cụ PMT

PMT là một giao diện nhập dữ liệu đơn giản sẽ được kế toán của chương trình TCVM sử dụng để nhập thông tin báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán cùng các dữ liệu hoạt động cơ bản. Sau đó công cụ sẽ tạo ra một loạt các chỉ số về hoạt động và tài chính của tổ chức TCVM.

Ưu điểm của công cụ này là nó đưa ra tiêu chuẩn chung cho các chương trình TCVM để tính toán các chỉ số hoạt động (phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về TCVM do CGAP thiết lập), cho phép các chương trình TCVM có thể so sánh với nhau. Nó cũng có thể sử dụng như một công cụ tổng hợp và báo cáo nội bộ

Áp dụng PMT như một công cụ hỗ trợ hoạt động cho vay gián tiếp:

·Tập huấn về PMT cho các tổ chức TCVM muốn tham gia vay gián tiếp:

osử dụng PMT

ohiểu các hiệu suất hoạt động: tính toán và ý nghĩa

·Xây dựng các công cụ giám sát danh mục cho vay của hoạt động cho vay gián tiếp của Hội dựa vào dữ liệu PMT.

2 Yêu cầu chuyên môn

·Cử nhân, ưu tiên thạc sỹ, ngành công nghệ thông tin, có kỹ năng quản lý dữ liệu (SQL –Server 2008) và trong Visual Basic.

·2-3 năm kinh nghiệm làm việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong thiết kế và/hoặc xử lý dữ liệu khảo sát. Kinh nghiệm trong TCVM/ ngân hàng /kế toán là một lợi thế.

·Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng khai thác dữ liệu và phân tích thống kê

·Thành thạo Tiếng Anh (nói và viết)

·Làm việc nhiệt tình vàđộc lập. Có khả năng tư duy sáng tạo

·Sử dụng thành thạo các ứng dụng MS- Office, đặc biệt là sử dụng biểu đồ trong Excel và Power Point.

3 Thời hạn và điều kiện

 

Hợp đồng cho giai đoạn đầu là 15 tháng, bắt đầu làm việc từ 1 tháng 3 năm 2010. Hợp đồng có thể được gia hạn.

Mức thù lao cạnh tranh và điều kiện làm việc theo Luật lao động Việt Nam.

Địa điểm làm việc: Chủ yếu tại TW Hội LHPNVN – 39 Hàng Chuối, Hà Nội, đôi khi đi công tác tại các tỉnh

 

Các ứng viên quan tâm cần nộp hồ sơ bằng Tiếng Anh bao gồm CV + thư xin việc + thư giới thiệu (nếu có) trước ngày 22/2/2010 đến:

 

Dự án Tín dụng Việt Bỉ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

39 Hàng Chuối, Hà Nội

ĐT: 3.971.3858 (gặp chị Linh)

 Lưu ý: Chỉ liên lạc với những ứng viên trong danh sách sơ tuyển