FHi360 tuyển Trợ lý Điều hành

Tổ chức Sức khỏe Gia đình Quốc tế (FHi360) tuyển 02 Trợ lý Điều hành, làm việc tại Đà Nẵng và Tp. Hồ Chí Minh.

Hạn nộp hồ sơ: 24/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.