Live&Learn tuyển Trợ lý chương trình

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) cần tuyển Trợ lý chương trình

Liên hệ:

Ứng viên đăng ký tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông tin tuyển dụngMô tả công việc.