ChildFund tuyển 40 Tình nguyện viên thu thập số liệu

Tổ chức ChildFund tại Việt Nam đang cần 40 Tình nguyện viên thu thập số liệu trong tháng 7/2016.
Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký online Tại đây trước 21/06/2016.
Thông tin chi tiết xem tại đây.