NPA tuyển Tư vấn

Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tuyển 01 Chuyên gia Tư vấn đánh giá tính minh bạch của chương trình Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và tăng cường trữ lượng các-bon rừng (REDD+).

Liên hệ:

Email: evaluation@towardstransparency.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/12/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.