Hà Nội yêu cầu sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 9761/UBND-TNMT cho ý kiến về việc thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học xử lý ô nhiễm nước thải tại làng nghề xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.

Theo đó, sau khi xem xét kết quả thực hiện chương trình thí điểm sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước tại các thôn Thanh Lương, Thượng, Mùi, xã Bích Hòa, UBND thành phố cho phép Sở TN&MT phối hợp với địa phương triển khai ứng dụng chuyển giao kết quả công nghệ đã thực hiện thí điểm.

Ô nhiễm nước làng nghề luôn là vấn đề với ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Hải Ngọc)
Ô nhiễm nước làng nghề luôn là vấn đề với ngoại thành Hà Nội. (Ảnh: Hải Ngọc)

Qua đó, góp phần xử lý ô nhiễm môi trường nước thải làng nghề khu vực nông thôn. Kinh phí thực hiện chương trình được cân đối từ nguồn thu của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội, ngân sách huyện và xã được chuyển giao công nghệ và hỗ trợ từ ngân sách thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao Sở TN&MT chỉ đạo Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội phối hợp với huyện Thanh Oai chuyển giao công nghệ xử lý ô nhiễm thí điểm thành công cho UBND xã Bích Hòa tiếp tục thực hiện nhằm giảm thiểu ô nhiễm nước thải làng nghề 3 thôn theo phương thức: các hộ dân 3 thôn chủ động bàn bạc dân chủ để xây dựng kế hoạch, huy động nguồn kinh phí đóng góp của các hộ, trên nguyên tắc hộ xả nước thải nhiều phải đóng góp nhiều kinh phí. Ngân sách huyện Thanh Oai và xã Bích Hòa cân đối hỗ trợ nhân dân thực hiện.

Đối với các huyện có làng nghề chế biến lương thực, sản xuất bún, miến, chăn nuôi, Sở TN&MT căn cứ nguồn kinh phí được giao trong năm 2015, nguồn thu từ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội chủ động phối hợp để chuyển giao và triển khai thực hiện công nghệ xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề trên địa bàn.