WVV tuyển Cán bộ

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tại Việt Nam (World Vision International – WVV) tuyển 01 Nhân viên Ban Con người và Văn hóa làm việc tại Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.