Chương trình BCA 2013

BCA (Be Change Agents) – “Hãy là sự đổi thay mà bạn muốn thấy từ cuộc sống” là tên viết tắt của chương trình “Thúc đẩy vai trò Tác nhân thay đổi của thanh niên Việt Nam để Hiểu và Hành động vì sự phát triển bền vững và quản trị tốt” do quỹ Rosa Luxemburg Stiftung hỗ trợ và Trung tâm Sống, Học tập vì Môi trường và Cộng Đồng (Live & Learn) điều phối.

Đối tượng tham dự:

– Tuổi từ 18 đến 25, là sinh viên hoặc đang làm việc cho các tổ chức/doanh nghiệp.

– Nhiệt tình, năng động, có mong muốn đóng góp tích cực cho xã hội.

– Quan tâm và yêu thích chủ đề PTBV và Quản trị tốt.

– Có tố chất lãnh đạo, đặc biệt có khả năng lan tỏa và thúc đẩy những thay đổi bền vững

– Có kinh nghiệm hoạt động xã hội, tình nguyện và cộng đồng là một lợi thế.

Thời hạn đăng ký tham gia BCA 2013 : 

Miền Nam : 20/06/2013

Miền Trung : 20/06/2013

Miền Bắc : 20/07/2013

Thông tin chi tiết Chương trình BCA 2013 vui lòng xem tại đây.