ActionAid tuyển Tư vấn

ActionAid Việt Nam cần tuyển 01 tư vấn về giáo dục và quyền phụ nữ, làm việc tại Hà Nội trong thời gian 01 năm, từ 12/2014 đến 12/2015.

Liên hệ:

ActionAid Việt Nam

Địa chỉ: 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Email: job.aav@actionaid.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 04/12/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.