MSI tuyển Tư vấn

Marie Stopes International (MSI) –  một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế đầu tiên hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) tại Việt Nam, cần tuyển 01 tư vấn dự án Nâng cao vị thế xã hội và kinh tế của nữ công nhân di cư thông qua việc phát triển các sáng kiến bình đẳng giới tại Đồng Nai và Bình Dương01 tư vấn dự án Tăng cường trách nhiệm giải trình trong cung cấp dịch vụ SKSS-KHHGĐ cho người dân sống tại vùng khó khăn tại tỉnh Quảng Bình và Lâm Đồng.

Liên hệ:

Marie Stopes International tại Việt Nam

Phòng 201-205, nhà A1, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc, 298 Kim Mã, Hà Nội

Điện thoại: 04-37225471 – Fax: 04-37225503

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/09/2014