UNFPA tuyển cán bộ chương trình về chính sách HIV

Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) tại Hà Nội đang cần tuyển một ứng cử viên có kinh nghiệm và trình độ phù hợp cho vị trí Cán bộ chương trình về chính sách HIV.

Số tuyển dụng: VA/FPA/FTA-NOC-HIV/2009
Hạn nộp hồ sơ: 15 tháng 01 năm 2010
Vị trí: Cán bộ chương trình (Programme Specialist)
Hợp đồng: khởi đầu 1 năm (có thể gia hạn)
Bậc lương: (Lương trong khoảng từ USD2,378 đến USD3,300 (net) /tháng và các phúc lợi khác của UNFPA)
Nơi làm việc: Hà Nội, Việt Nam

Nhiệm vụ cơ bản: Ứng viên được lựa chọn sẽ đảm nhiệm vai trò tích cực trong cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật và xây dựng chương trình với trọng tâm phát triển chính sách, vận động sự ủng hộ chính sách và quản lý chương trình liên quan tới công tác phòng chống HIV.

Nhiệm vụ cụ thể: Được giám sát trực tiếp bởi Trưởng nhóm Sức khỏe sinh sản, ứng cử viên được lựa chọn vào vị trí NPO- chính sách HIV cần hợp tác chặt chẽ với các tổ chức của Liên Hiệp Quốc và các cơ quan đối tác để hoàn thành các nhiệm vụ cơ bản sau:

Chương trình phòng chống HIV liên quan tới hoạt động mại dâm:
 Điều phối Phân nhóm Công tác về Mại dâm và HIV của Liên Hiệp Quốc nhằm đảm bảo tính liên tục trong hỗ trợ của tổ chức trong lĩnh vực này;
 Hỗ trợ về kỹ thuật và quản lí cho các cơ quan đối tác trong chỉnh sửa và xây dựng văn bản pháp luật về hoạt động mại dâm và HIV;

Chương trình toàn diện về bao cao su:
 Đảm bảo sự hợp tác hiệu quả giữa các đối tác chủ chốt của chương trình toàn diện về bao cao su;
 Hỗ trợ kỹ thuật cho đối tác trong xây dựng chương trình hành động toàn diện về bao cao su ở cấp độ quốc gia;

An ninh hàng hóa sức khỏe sinh sản:
 Tham gia xây dựng chiến lược an ninh hàng hóa sức khỏe sinh sản (RHCS) và các kế hoạch hành đông khác trong khuôn khổ chiến lược Dân số và SKSS;

Quản lý chung các hoạt động trọng điểm về HIV:
 Tham gia xây dựng các bản Kế hoạch năm có thành tố về HIV;
 Tham gia xây dựng các chiến lược quốc gia có tác động tới sự kết nối HIV với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục;
 Tham gia chương trình nhóm “Phối hợp của Liên Hiệp Quốc về HIV” và các nhóm Phối hợp khác của Liên Hiệp Quốc (PCG) khi cần;
 Đảm bảo báo cáo hoạt động về HIV của chương trình đúng thời gian, có chất lượng ;
 Tham gia triển khai Chiến lược Học tập về HIV của Liên Hiệp Quốc nhằm tăng cường năng lực đáp ứng quốc gia;
 Phụ trách 1 cán bộ chương trình về phòng chống HIV
 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cẩu của Trưởng nhóm và lãnh đạo văn phòng UNFPA.

Trình độ yêu cầu:
 Có bằng tốt nghiệp đào tạo sau đại học, hoặc tương đương về y tế công cộng, khoa học xã hội, chính sách y tế hoặc lĩnh vực có liên quan;
 Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc với chương trình HIV, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục với trọng tâm xây dựng chính sách, vận động sự ủng hộ và quản lý chương trình ở các cấp độ khác nhau;
 Nhiều kinh nghiệm trong lập kế hoạch chiến lược, đối thoại chính sách với đối tác cấp quốc gia và dưới quốc gia;    
 Thành thạo tiếng Anh, kỹ năng viết và nói tốt; có hiểu biết sâu về góc độ giới và quyền con người trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và HIV;
 Sử dụng thành thạo chương trình Word, Excel và các ứng dụng có liên quan;
 Đã có kinh nghiệm làm việc với tổ chức Liên Hiệp Quốc là một lợi thế.

Thủ tục nộp đơn:

Ứng cử viên phải 1 bộ hồ sơ cá nhân đầy đủ (mẫu P.11) có trên trang web: http://www.unfpa.org/about/employment/p-11.doc), một thư dự tuyển gửi tới văn phòng UNFPA, Tầng 1, Tòa nhà Liên Hiệp Quốc 2E Vạn Phúc, Hà Nội, Việt Nam. Khi nộp hồ sơ, xin dán kín và ghi rõ ngoài phòng bì: ‘’Confidential, ref NOC HIV” hoặc email tới địa chỉ: recruitment@unfpa.org.vn. Nếu có nhu cầu, ứng cử viên có thể xem toàn bộ bản mô tả công việc tại UNFPA. Chúng tôi chỉ liên hệ với những người có đủ tiêu chuẩn đưa vào danh sách thi viết và tham gia phỏng vấn. UNFPA có quyền quyết định lựa chọn tiêu chí cao hơn hoặc thấp hơn khi đến hạn nộp hồ sơ.

Lưu ý
Trong quá trình tham gia xét tuyển, ứng cử viên không mất bất kì khoản phí nào.
UNFPA không tìm hiểu hoặc kiểm tra thông tin về tình trạng HIV hoặc AIDS của ứng cử viên và cũng không có bất kỳ một sự phân biệt nào giữa các ứng viên căn cứ trên tình trạng cá nhân về HIV.