Chi trả trên 330 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Chiều 9/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã sơ kết 3 năm thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Ba năm qua, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã thu trên 360 tỷ đồng tiền DVMTR (chủ yếu từ các cơ sở sản xuất thủy điện, nước sạch, du lịch); chi trả trên 330 tỷ đồng cho các chủ rừng và hộ nhận khoán bảo vệ rừng.

Chính sách chi trả DVMTR đã giải quyết sinh kế cho hơn 15.000 hộ gia đình sống gần rừng, trong đó có 80% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, vẫn còn một số diện tích cung ứng DVMTR bị mất do nạn phá rừng, cháy rừng, phức tạp nhất là khu vực rừng gần khu dân cư và vùng giáp ranh.