CDI tuyển Tư vấn

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) cần tuyển Tư vấn đánh giá hiệu quả các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Kinh tế tập thể tại Hòa Bình và Quảng Trị.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 16/03/2020

Liên hệ: tinh.leut@cdivietnam.org