CARE tuyển Chuyên gia truyền thông

CARE Việt Nam đang tuyển Chuyên gia truyền thông hỗ trợ định hướng chiến lược, kế hoạch và các hoạt động truyền thông cho tổ chức tại Việt Nam.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email VNM.Jobs@careint.org, ghi rõ tên vị trí ứng tuyển trong tiêu đề.

Hạn chót nộp hồ sơ: 18/12/2016.

Thông tin chi tiết xem tại đây.