VNAH tuyển Tư vấn

Hội trợ giúp người tàn tật Việt Nam (VNAH) cần tuyển 01 tư vấn đánh giá Dự án “Inclusion of Vietnamese with Disabilities” (IVWD) do USAID tài trợ.

Liên hệ:

Điện thoại: (703) 847-9582 – Fax: (703) 448-8207;

E-mail: vnah1@aol.com

Hạn cuối nộp hồ sơ: Chủ Nhật, 31/08/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.