WUSC tuyển Điều phối viên

Tổ chức Hỗ trợ ĐH Thế giới CANADA (WUSC) đang cần tuyển Điều phối viên, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online trước ngày 25/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây