PanNature tuyển cán bộ dự án hiện trường

Trung tâm Con người và Thiên nhiên hiện đang có nhu cầu tuyển dụng 02 Cán bộ Dự án làm việc tại văn phòng dự án hiện trường ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Thông tin chi tiết như sau:


PanNature hiện đang triển khai dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên” tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Ngoài ra, PanNature cũng đang có kế hoạch triển khai một số dự án hiện trường khác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên tại các khu bảo tồn và vườn quốc gia khác ở khu vực miền núi phía Bắc trong thời gian sắp tới.

Vị trí 01: Cán bộ kỹ thuật về Quản lý tài nguyên

Nhiệm vụ: Phối hợp với Điều phối viên dự án thực hiện các hoạt động trong hợp phần Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các công việc chính: điều phối thực hiện các điều tra về đa dạng sinh học; nâng cao năng lực cho cán bộ kiểm lâm và cán bộ địa phương về giám sát và quản lý tài nguyên; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên cho cộng đồng.

Yêu cầu

  • Có bằng đại học các chuyên ngành lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên;
  • Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc tại hiện trường. Những ứng viên không tốt nghiệp các chuyên ngành nêu trên nhưng có nhiều kinh nghiệm làm việc có thể được ưu tiên;
  • Có kinh nghiệm về lập kế hoạch và báo cáo dự án; Có năng lực tổ chức tổt;
  • Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết);
  • Kỹ năng sử dụng các phần mềm máy tính: soạn thảo văn bản (MS Word), bảng tính (MS Excel) và Internet;


Vị trí 02: Cán bộ Trợ lý Dự án

Nhiệm vụ chính: Hỗ trợ Điều phối viên dự án trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động dự án tại hiện trường, bao gồm: điều phối công việc với tư vấn dự án; tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong quản lý tài nguyên và nâng cao mức sống; hỗ trợ Ban phát triển cộng đồng xây dựng các chương trình, hoạt động; nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ địa phương.

Yêu cầu

  • Có bằng đại học các chuyên ngành lâm nghiệp, nông nghiệp, môi trường, phát triển cộng đồng hoặc các ngành liên quan;
  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại hiện trường. Những ứng viên không tốt nghiệp các chuyên ngành nêu trên nhưng có nhiều kinh nghiệm làm việc có thể được ưu tiên;
  • Có kinh nghiệm về lập kế hoạch, dự toán ngân sách và báo cáo dự án; Có năng lực tổ chức tổt;
  • Kỹ năng tiếng Anh tốt (nghe, nói, đọc, viết);
  • Kỹ năng sử dụng các phần mềm máy tính: soạn thảo văn bản (MS Word), bảng tính (MS Excel) và Internet;


Quyền lợi