UNDP tuyển chuyên gia tư vấn

UNDP tuyển nhóm chuyên gia/tổ chức tư vấn đánh giá dự án “RFP for conducting an Institution and Context Analysis for Participatory Governance Assessment for REDD+”

Hạn nộp hồ sơ: 17/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.