Preferred by Nature tuyển chuyên gia lâm nghiệp

Tổ chức Preferred by Nature cần tuyển chuyên gia lâm nghiệp, làm việc tại Thanh Hóa/ Nghệ An.

Các ứng viên quan tâm, vui lòng xem thông tin chi tiết và nộp hồ sơ Tiếng Anh tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2021