GIZ tuyển cán bộ

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tuyển:

  • 01 Thư ký điều hành làm việc tại Hà Nội.
  • 01 Cán bộ dự án làm việc từ tháng 08/2014-03/2018 tại Hà Nội (yêu cầu có thể đi công tác trong và ngoài nước).

Hạn cuối nộp hồ sơ: 31/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.