UNDP tuyển cán bộ

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tuyển cán bộ làm việc tại Hà Nội cho dự án “Tăng cường tiếp cận với công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” từ tháng 08-12/2014:

  • 01 Chuyên gia tư vấn quốc tế làm việc với các chuyên gia trong nước về đánh giá bảo đảm bình đẳng giới và quyền của phụ nữ trong việc tiếp cận với các dịch vụ tư pháp tại Việt Nam.
  • 01 Chuyên gia quốc tế cao cấp cho nghiên cứu so sánh về “xóa bỏ kết án hình sự trong quá trình cải cách pháp luật hình sự “.
  • 01 Chuyên gia quốc tế cao cấp cho nghiên cứu so sánh về “Xử phạt hình sự và văn bản pháp lý khác để tăng cường luật môi trường”.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/08/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.