Cơ hội nhận học bổng Vietpride

Chương trình học bổng Viet Pride ra đời với mục đích hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn LGBTIQA+ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận cơ hội phát triển bản thân, xây dựng năng lực giúp cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng đời sống cá nhân. Chương trình chính thức nhận hồ sơ đăng ký.

Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2021

Các ứng viên quan tâm, vui lòng xem thông tin và ứng tuyển tại đây.