MCVN tuyển tư vấn

Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV) cần tuyển nhóm tư vấn tổ chức các buổi đào tạo huấn luyện kỹ năng làm cha mẹ cho những bà mẹ nhiễm HIV tại Yên Bái, Quảng Ninh trong tháng 8 và tháng 9, 2013.

Các cơ quan, nhóm ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ về địa chỉ email: yen.phamngoc@mcnv.vn

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 10/06/2013

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây