AIP tuyển Quản lý

Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) cần tuyển Quản lý tài chính, quản trị và nhân sự, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: jobsvietnam@aipf-vietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/03/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây