NLD tuyển Quản trị sơ cấp tạm thời và trợ lý kế toán

Dự án Phát triển pháp luật quốc gia (The National Legislative Development Project – NLD) tuyển Quản trị sơ cấp tạm thời và trợ lý kế toán làm việc dự kiến khoảng 07 tháng từ tháng 09/2014 – 03/2015

Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/07/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.