UNDP tìm đối tác hỗ trợ IT

Chương trình phát triển LHQ (UNDP) cần tìm 01 công ty CNTT làm đối tác hỗ trợ dịch vụ chăm sóc kĩ thuật trực bàn cho cơ sở của UNDP tại 304 Kim Mã, Hà Nội.

Các nhà thầu quan tâm xin vui lòng gửi đề xuất kỹ thuật và tài chính trước 09/06/2014.

Thông tin chi tiết vui lòng xem thêm tại đây.