GIZ tuyển Cán bộ dự án

Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội

Quý độc giả quan tâm vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại đây 

Hạn cuối hồ sơ: 07/03/2022