Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển tư vấn nghiên cứu khả năng tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nhóm yếu thế. 

Hạn nộp hồ sơ: 20/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.