World Vision tuyển Quản lý chương trình

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) tuyển Quản lý chương trình Phát triển khu vực làm việc tại Yên Bái.

Liên hệ:

Ban Văn hóa và Con người – Tầm nhìn Thế giới Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà HEAC 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39439920 (Máy lẻ 123)

Email: job_application@wvi.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.