SUSFORM-NOW tuyển Cán bộ quản lý rừng

Dự án hỗ trợ kỹ thuật quản lý rừng bền vững tại vùng đầu nguồn Tây Bắc (Sustainable Forest Management in the Northwest Watershed Area – SUSFORM-NOW) cần tuyển 01 Cán bộ quản lý rừng làm việc tại tỉnh Điện Biên trong vòng 01 năm.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.