USAID kêu gọi đối tác chương trình HIV/AIDS

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (United States Agency for International Development – USAID) Việt Nam kêu gọi các tổ chức địa phương và các cơ quan địa phương tham gia dự án Thông tin chiến lược phòng chống HIV/AIDS.

Mục tiêu tổng thể của Thông tin chiến lược tăng cường năng lực hoạt động của USAID là tăng cường năng lực thông tin chiến lược trong nước cho dịch vụ phòng chống HIV hiệu quả và bền vững tại Việt Nam. Tổng trần chi phí ước tính của hoạt động 03 năm này là $ 1,500,000. USAID sẽ có 01 giải thưởng cho 01 đối tác của chương trình. Các tổ chức địa phương Việt Nam, trong đó bao gồm các tổ chức phi chính phủ, viện hàn lâm và viện nghiên cứu có thể tham gia.

Dự án nhằm đạt được mục đích của mình bằng cách đề ra những mục tiêu sau:

  • Tăng cường số lượng và chất lượng của các dữ liệu liên quan đến HIV và AIDS từ chương trình giám sát và theo dõi cấp phường, cấp tỉnh và cấp quốc gia.
  • Nuôi dưỡng một nền văn hóa sử dụng dữ liệu để tăng cường ứng phó với HIV và AIDS tại địa phương.
  • Tạo, sử dụng chương trình nghiên cứu và đánh giá hoạt động HIV/AIDS thật hiệu quả.

Thông tin chi tiết xem thêm dưới đây: