HFHV tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) tuyển Cán bộ chương trình WASH, làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 10/08/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.