SRD tuyển Giám Đốc

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) đang tuyển 01 Giám đốc điều hành làm việc tại Hà Nội

Email gửi hồ sơ:  recruitment@srd.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/03/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.