MRC tuyển Chuyên gia

Ủy ban sông Mê Công (The Mekong River Commission – MRC) cần tuyển 01 Chuyên gia khoa học xã hội làm việc cho chương trình môi trường trong vòng 01 năm tại Lào.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 13/06/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.