WWF tuyển Tình nguyện viên biên tập nội dung

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) đang tuyển 01 Tình nguyện viên biên tập nội dung, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email trang.nguyen@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 25/04/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.